Danh sách TOP 10 Alpha Khát Vọng và các nhân vật Max 80 Resets

Trước tiên Mu Sài Gòn rất cảm ơn sự ủng hộ của các bạn trong suốt thời gian AlphaTest vừa qua cũng như thời gian PreAlpha thử nghiệm trước đó.

Để đáp lại những nỗ lực Test Game của các thành viên BQT xin trao giải thưởng như đã thông báo từ trước. Đã có rất nhiều chiến binh đoạt giải và sau đây là TOP 10 cùng danh sách các anh hùng được nhận thưởng từ BQT.

TOP 10 ALphaTest:

# Nhân vật (RS/RL) Class Thế hệ Thời gian
1 IphoneX 80/0 Dimension Master Khát Vọng 6/8/2018 15:37
2 Mrniin 80/0 Dimension Master Khát Vọng 6/8/2018 15:53
3 YesYes 80/0 Grand Master Khát Vọng 6/8/2018 17:19
4 CraMut 80/0 Duel Master Khát Vọng 6/8/2018 21:19
5 Banhh 80/0 First Class Khát Vọng 6/8/2018 23:17
6 SongViTien 80/0 First Class Khát Vọng 6/8/2018 23:36
7 bskhoasan1 80/0 First Class Khát Vọng 7/8/2018 1:15
8 HitNhauKo 80/0 Grand Master Khát Vọng 7/8/2018 12:15
9 DamNu 80/0 Dimension Master Khát Vọng 7/8/2018 13:19
10 VuBu 80/0 Dimension Master Khát Vọng 7/8/2018 14:40

Danh sách nhân vật Max 80 Resets :

1 Banhh 80/0 First Class Khát Vọng
2 IphoneX 80/0 Dimension Master Khát Vọng
3 YesYes 80/0 Grand Master Khát Vọng
4 bskhoasan1 80/0 First Class Khát Vọng
5 CraMut 80/0 Duel Master Khát Vọng
6 SongViTien 80/0 First Class Khát Vọng
7 DamNu 80/0 Dimension Master Khát Vọng
8 aliliili 80/0 Bloody Summoner Khát Vọng
9 Mrniin 80/0 Dimension Master Khát Vọng
10 alibaba1 80/0 Bloody Summoner Khát Vọng
11 as3raa 80/0 Bloody Summoner Khát Vọng
12 alibaba0 80/0 Bloody Summoner Khát Vọng
13 HitNhauKo 80/0 Grand Master Khát Vọng
14 b0nb0n1 80/0 Bloody Summoner Khát Vọng
15 b0nb0n 80/0 Bloody Summoner Khát Vọng
16 b0n2 80/0 Rage Fighter Khát Vọng
17 VuBu 80/0 Dimension Master Khát Vọng

Phần thưởng sẽ được trao trước giờ Open !Ngoài ra các nhân vật đạt Max 100 Reset sau đây cũng được nhận thưởng :

Xin chúc mừng các chiến binh !

Comments

comments