Danh sách Top 10 Lần III – Huyết Lâu

BQT xin công bố danh sách TOP 10 lần III :

# Nhân vật (RS/RL) Class Thế hệ Thời gian
1 YenHai 400/1 Dimension Master Huyết Lâu 7/4/2016 17:08
2 DinhCao 400/1 First Class Huyết Lâu 8/4/2016 1:14
3 TuHai 400/1 Blade Master Huyết Lâu 8/4/2016 3:07
4 IlHoaiBaol 400/1 Blade Master Huyết Lâu 8/4/2016 12:38
5 Shin 400/1 Blade Master Huyết Lâu 9/4/2016 8:35
6 ThanLong 400/1 Blade Master Huyết Lâu 9/4/2016 13:01
7 ZBoPhucSvZ 400/1 Dimension Master Huyết Lâu 9/4/2016 18:17
8 Amumu 400/1 Blade Master Huyết Lâu 9/4/2016 21:49
9 BackVgold 400/1 Blade Master Huyết Lâu 9/4/2016 23:31
10 DKTOMBOY 400/1 Blade Master Huyết Lâu 10/4/2016 0:00

PHẦN THƯỞNG

Top 1: 15 Ngọc Socket + 5 Ngọc Hoàn Hảo + 500.000Gcoin
Top 2: 10 Ngọc Socket + 5 Ngọc Hoàn Hảo + 250.000Gcoin
Top 3: 10 Ngọc Socket + 200.000Gcoin
Top 4-5: 5 Ngọc Socket + 200.000GcoinKM

Top 6-10: 50.000GcoinKM

Về phần thưởng các bạn vui lòng để trống 1/2 hòm đồ chung BQT sẽ tiến hành trao giải qua tài khoản và hòm đồ chung !

Xin chúc mừng các chiến binh !

Comments

comments