Danh sách TOP 10 Lần II – Sever Huyền Thoại

BQT Mu Sài Gòn xin công bố danh sách TOP 10 Đua TOP lần II Max 10 Resets – Huyền Thoại 2020 như sau :

# Nhân vật (RS/RL) Class Thế hệ Thời gian
1 DeoSoCho 10/0 First Class Huyền Thoại 13/06 20:00:38
2 BaChuSV 10/0 First Class Huyền Thoại 13/06 20:11:52
3 xinhxinh 10/0 First Class Huyền Thoại 13/06 23:59:55
4 DieuThuyen 10/0 First Class Huyền Thoại 14/06 00:12:18
5 DauGau 10/0 Duel Master Huyền Thoại 14/06 00:17:10
6 79NhaTrang 10/0 Hight Elf Huyền Thoại 14/06 01:32:00
7 MuCCC 10/0 First Class Huyền Thoại 14/06 05:33:54
8 KeVoDanh 10/0 Blade Master Huyền Thoại 14/06 07:58:46
9 conhi 10/0 Hight Elf Huyền Thoại 14/06 08:06:37
10 LLTietCanh 10/0 Blade Master Huyền Thoại 14/06 09:35:51

BQT sẽ tiến hành trao giải Gcoin trước, vật phẩm các bạn vui lòng để trống 1/3 thùng đồ chung để BQT tiện trao giải.Xin chúc mừng các chiến binh có tên trong danh sách !

Mu Sài Gòn kính báo !

Comments

comments