12h00 Ngày 27/06 mở Reset và đua Top lần IV Huyền Thoại

MU Sài Gòn xin thông báo : 12h00 ngày 27/06 mở Resets đến 30 trên Server Huyền Thoại và đua TOP như sau

Bên cạnh đó hệ thống Reset ủy thác cũng sẽ mở đến lần thứ 30 !

Có 5 mức giải thưởng cho 10 nhân vật đứng đầu Bảng Xếp Hạng

Bắt đầu sự kiện: 12H00 – 27/06/2020
Kết Thúc: Có 10 người đạt 30 Reset

PHẦN THƯỞNG

Top 1: 250.000Gcoin + 15 Ngọc Socket + Danh Hiệu Độc Cô Cầu Bại
Top 2: 150.000Gcoin + 10 Ngọc Socket
Top 3: 100.000Gcoin + 5 Ngọc Socket
Top 4-5: 100.000GcoinKM

Top 6-10: 50.000GcoinKM

Trong thời gian đua TOP lần này BQT sẽ giới hạn Reset, cụ thể : Cả Sever Reset tối đa 30 lần !

Về việc xếp hạng các TOP sẽ được tính như sau:

- Sẽ xếp hạng theo thứ tự đạt mốc 30 lần RS (Lv1)

Danh sách TOP Open hôm nay BQT sẽ tổng kết và trao giải

Giải thưởng đua TOP lần III sẽ trao vào ngày mai 27/06 !

Mu Sài Gòn kính báo !

Comments

comments