12h00 Ngày 20/06 mở Reset và đua Top lần III Huyền Thoại

MU Sài Gòn xin thông báo : 12h00 ngày 20/06 mở Resets đến 20 trên Server Huyền Thoại và đua TOP như sau

Có 5 mức giải thưởng cho 10 nhân vật đứng đầu Bảng Xếp Hạng

Bắt đầu sự kiện: 12H00 – 20/06/2020
Kết Thúc: Có 10 người đạt 20 Reset

PHẦN THƯỞNG

Top 1: 250.000Gcoin + 15 Bùa Kết Hợp Chaos + Danh Hiệu Độc Cô Cầu Bại
Top 2: 150.000Gcoin + 10 Bùa Kết Hợp Chaos
Top 3: 100.000Gcoin + 5 Bùa Kết Hợp Chaos
Top 4-5: 100.000GcoinKM

Top 6-10: 50.000GcoinKM

Trong thời gian đua TOP lần này BQT sẽ giới hạn Reset, cụ thể :

Max 20 lần !

Về việc xếp hạng các TOP sẽ được tính như sau:

- Sẽ xếp hạng theo thứ tự đạt mốc 20 lần RS (Lv1)

Danh sách TOP Open hôm nay BQT sẽ tổng kết và trao giải

Mu Sài Gòn kính báo !

Comments

comments