Danh sách TOP 10 Open Lần I – Sever Hoàn Mỹ

Có thể nói hiện tại phiên bản Sever Hoàn Mỹ hoạt động khá tốt và dần hoàn thiện, BQT rất cảm ơn sự ủng hộ của các thành viên !

Dưới đây là danh sách TOP 10 Open lần I như sau :

# Nhân vật (RS/RL) Class Thế hệ Time
1 RFRFRF 100/0 First Class Hoàn Mỹ 23/09 18:23:42
2 CaMap 100/0 First Class Hoàn Mỹ 23/09 18:24:55
3 TheChot 100/0 First Class Hoàn Mỹ 23/09 18:28:51
4 DK8xPro 100/0 First Class Hoàn Mỹ 23/09 18:57:57
5 LoiDu 100/0 First Class Hoàn Mỹ 23/09 19:07:09
6 LongHan 100/0 First Class Hoàn Mỹ 23/09 19:27:37
7 ken1121 100/0 First Class Hoàn Mỹ 23/09 19:46:54
8 LamSung 100/0 First Class Hoàn Mỹ 23/09 20:04:38
9 VuaSuTu 100/0 First Class Hoàn Mỹ 23/09 21:14:18
10 Akapovic 100/0 First Class Hoàn Mỹ 23/09 22:33:34

BQT sẽ tiến hành trao giải Gcoin trước, vật phẩm các bạn vui lòng để trống 1/3 thùng đồ chung để BQT tiện trao giải.Thời gian trao giải : 26/09 Xin chúc mừng các chiến binh có tên trong danh sách !

Sau khi trao giải sẽ có Event Trung Thu và mở Reset Đua Top Lần II

Mu Sài Gòn kính báo !

Comments

comments