Danh sách gộp Sever Phục Sinh -> Chinh Phục lần I

BQT xin thông báo đã hoàn tất việc chuyển Sever cho các nhân vật có đăng ký từ Phục Sinh sang Chinh Phục !

Lưu ý : khi sang sẽ được tặng 50 lần Resets nên các bạn ra web id Reset lại 1 lần để lấy đủ Point nhé .

Tên nhân vật Phục Sinh
Tên nhân vật Chinh Phục
ThuyVan01 AnhTandz
ZaHan DKVAGA
SUMVANGANH SUMVAGA
DKVANH MGVAGA
zfascx VuVanTam
EFMX CSDN
SeLeNa ThienThan
TieuNguNhi DKNY
TieuHoaCa BiBi
HaoHai BongToi
MissJu MucNiemTu
SonThan Tronghai
BatDiet HeRoin
1GiaDinh AnhHai
Peter02 Minipoker
AnhHaiDL CaVeTuSon
bufffecrus DauTay
ChanDoi BanhGao
Bphone DauKhac
vvvv vvvv
Khenh DWVAGA
TuongQuan DLVAGA
xxxx xxxx
HoLyTinh EFVAGA
ghadfg ZATULAZ
sadfsedfs ATULA
2233 THOS
3344 ANHCHI
suollchuoi SuollChuoi
TuanRuby TuanRub
SUMlumia SUMLumia
Zeus Zeus
DarkKnight valentine
PeOHe0 Xinhgai
GauDepZai anhtan3
BauTroi zhuyenz
zZxlinhxZz Covid
NIIlMIlMNI Covid2
VipSM covid3
ChiemTinh Covid4
IllIIllIll Covid5
Account1 Covid6
vanduong55 Covid7
BOSSTOPONE Covid8
PhiHong PhiHong
ThuyDuong ThuyDuong
CoLorMan ColorMan
zVphongVz zVphongVz
ZzPhangzZ ZzPhangzZ
XCoMen XCoMen
TesChuy TesChuy
BachDongTu BachDongTu
MMMNNN MMMNNN
DKYN DKYN
ZzGONzZ ZzGONzZ
DKnight DKnight
VipBossVip VipBOSS
VuongMauNN VuongMauNN
DocCoVuong DocCoVuong
DKMau DKMMau
AnhHungTC AnhHungTC
azazaazz ZsamZ
AnhThu2016 SsamS
EvaNoBiTa Covid1
zEvaDinhz Covid9
VipPS Covid0
KimChimSun ChimSun
VipPH VIPPR
DanChoiHD DanChoiHD
QuangVinh CuTo
SonPhuong SonPhuong
KillMy Killmy
xLUXURYx Lucifer
vinhquang8 MrSoc
BAVUONG6 GoodLike
tuyenthanh tuyenthanh
anhtan1 anhtan1

BQT kính báo !

Comments

comments