Danh sách TOP 10 Alpha Đẳng Cấp và các nhân vật Max 100 Resets

Trước tiên Mu Sài Gòn rất cảm ơn sự ủng hộ của các bạn trong suốt thời gian AlphaTest vừa qua cũng như thời gian PreAlpha thử nghiệm trước đó.

Để đáp lại những nỗ lực Test Game của các thành viên BQT xin trao giải thưởng như đã thông báo từ trước. Đã có rất nhiều chiến binh đoạt giải và sau đây là TOP 10 cùng danh sách các anh hùng được nhận thưởng từ BQT.

TOP 10 ALphaTest:

# Nhân vật (RS/RL) Class Thế hệ Thời gian
1 FAFB 100/0 Bloody Summoner Đẳng Cấp 2/5/2018 14:59
2 SuDepTrai 100/0 Blade Master Đẳng Cấp 2/5/2018 16:02
3 b0nmad 100/0 Soul Master Đẳng Cấp 2/5/2018 17:03
4 MGTrain 100/0 Duel Master Đẳng Cấp 2/5/2018 18:15
5 HungBa 100/0 Bloody Summoner Đẳng Cấp 2/5/2018 19:27
6 BaoBoi 100/0 Duel Master Đẳng Cấp 2/5/2018 23:09
7 KillerLove 100/0 Hight Elf Đẳng Cấp 2/5/2018 23:56
8 zzENTEIzz 100/0 Grand Master Đẳng Cấp 3/5/2018 14:20
9 meocon 100/0 Grand Master Đẳng Cấp 3/5/2018 14:34
10 Madara 100/0 Grand Master Đẳng Cấp 3/5/2018 15:40

Ngoài ra các nhân vật đạt Max 100 Reset sau đây cũng được nhận thưởng :

# Nhân vật Class Thế hệ
1 Madara Grand Master Đẳng Cấp
2 meocon Grand Master Đẳng Cấp
3 xXLuffyXx First Class Đẳng Cấp
4 BaoBoi Duel Master Đẳng Cấp
5 VoTinh Hight Elf Đẳng Cấp
6 DKVip9x Blade Master Đẳng Cấp
7 MGTrain Duel Master Đẳng Cấp
8 zzENTEIzz Grand Master Đẳng Cấp
9 Korea Dimension Master Đẳng Cấp
10 Mourinho Grand Master Đẳng Cấp
11 SuDepTrai Blade Master Đẳng Cấp
12 KuB0z First Class Đẳng Cấp
13 Chivas18 Magic Gladiator Đẳng Cấp
14 HanGhe Bloody Summoner Đẳng Cấp
15 b0nmad Soul Master Đẳng Cấp
16 HungBa Bloody Summoner Đẳng Cấp
17 A123456 Bloody Summoner Đẳng Cấp
18 FAFB Bloody Summoner Đẳng Cấp
19 YenHai Rage Fighter Đẳng Cấp
20 abcd Rage Fighter Đẳng Cấp
21 NenNhau Bloody Summoner Đẳng Cấp
22 KillerLove Hight Elf Đẳng Cấp
23 VOTONG First Class Đẳng Cấp
24 ForRanger Rage Fighter Đẳng Cấp
25 Ngheo Bloody Summoner Đẳng Cấp

Phần thưởng sẽ được trao trước giờ Open !

Xin chúc mừng các chiến binh !

Comments

comments