12h00 Ngày mai 08/05 mở Resets qua 80 và đua TOP Lần II

Mu Sài Gòn xin thông báo mở Resets qua 80 lần và giới hạn Reset từ 12h00 ngày 08/05/2018. Giới hạn toàn Server mốc tiếp theo là 250 lần, sau khi có 10 người max Reset sẽ mở reset tự do cho các thành viên còn lại và tổ chức Công Thành Chiến lần I vào chủ nhật của tuần tiếp theo !
Bên cạnh việc mở Resets sẽ có 1 Event nhỏ “Đua TOP lần II” nội dung như sau:

Có 5 mức giải thưởng cho 10 nhân vật đứng đầu Bảng Xếp Hạng

Bắt đầu sự kiện: 12H00 – 08/05/2018
Kết Thúc: Có 10 người đạt 250 Reset

PHẦN THƯỞNG

Top 1: 250.000Gcoin + 5 Ngọc Socket + Danh Hiệu Vô Địch Thiên Hạ
Top 2: 150.000Gcoin + 5 Ngọc Socket
Top 3: 100.000Gcoin + 5 Ngọc Socket
Top 4-5: 100.000GcoinKM

Top 6-10: 50.000GcoinKM

Trong thời gian đua TOP lần II này BQT sẽ giới hạn Reset, cụ thể :

Giới hạn Reset trong ngày
Nhân vật đứng TOP >50 được Reset tối đa 36 lần / ngày
TOP Reset/ngày
TOP 1-10 Reset tối đa 5 lần / ngày
TOP 11-20 Reset tối đa 7 lần / ngày
TOP 21-30 Reset tối đa 10 lần / ngày
TOP 31-40 Reset tối đa 15 lần / ngày
TOP 41-50 Reset tối đa 23 lần / ngày
TOP > 50 Reset tối đa 36 lần / ngày

Về việc xếp hạng các TOP sẽ được tính như sau:

- Sẽ xếp hạng theo thứ tự đạt mốc 250 lần RS (Lv1)

Danh sách TOP Open hôm nay BQT sẽ tổng kết và trao giải

Mu Sài Gòn kính báo !

Comments

comments