Ngày 16/04 cập nhật đồ 380 và Socket cho Sever Chinh Phục

BQT xin thông báo :

Sau bảo trì 6h00 ngày 16/04/2021 sẽ có 1 số thay đổi như sau :

- Cập nhật rơi đồ 380 + Socket

- Mở Shop PCPoints

- Mở Shop Tài Phú

MU Sài Gòn kính báo !

Comments

comments