Danh sách TOP 10 Alpha Chinh Phục và Nhân vật Reset 20

Trước tiên Mu Sài Gòn rất cảm ơn sự ủng hộ của các bạn trong suốt thời gian AlphaTest vừa qua.

Để đáp lại những nỗ lực Test Game của các thành viên BQT xin trao giải thưởng như đã thông báo từ trước. Đã có rất nhiều chiến binh đoạt giải và sau đây là TOP 10 cùng danh sách các anh hùng được nhận thưởng từ BQT.

TOP 10 ALphaTest:

# Nhân vật (RS/RL) Class Thế hệ Thời gian
1 werwe 20/0 Duel Master Chinh Phục 0:21:15
2 DWTamanh 20/0 Grand Master Chinh Phục 0:22:56
3 DKTamanh 20/0 Blade Master Chinh Phục 0:24:38
4 hjkl 20/0 Duel Master Chinh Phục 0:25:14
5 uewewewe 20/0 Grand Master Chinh Phục 0:27:57
6 tocdep 20/0 Magic Gladiator Chinh Phục 0:28:12
7 wwwweeeee 20/0 Soul Master Chinh Phục 0:29:55
8 HotBoy 20/0 Blade Master Chinh Phục 0:31:14
9 224466 20/0 Lord Emperor Chinh Phục 0:32:36
10 Cris7 20/0 Duel Master Chinh Phục 0:37:35
11 MeChungMay 20/0 Muse Elf Chinh Phục 0:37:53

Danh sách những nhân vật >= 20 Resets :

# Nhân vật (RS/RL)
1 YenHai 20/0
2 uewewewe 20/0
3 PhuongGD 20/0
4 wwwweeeee 20/0
5 12345 20/0
6 ChamHet 20/0
7 889988 20/0
8 cvdac 20/0
9 HotBoy 20/0
10 wewewewe 20/0
11 uhp1088 20/0
12 wwweeeee 20/0
13 fefsdf 20/0
14 qeqeqe 20/0
15 112211 20/0
16 224466 20/0
17 DKTamanh 20/0
18 qqweqwe 20/0
19 CuocSongMa 20/0
20 35234 20/0
21 8864 20/0
22 wessssss 20/0
23 DWTamanh 20/0
24 dwerwre 20/0
25 rtyrty 20/0
26 wessss 20/0
27 rwwwww 20/0
28 8jggggggg 20/0
29 Phuongxinh 20/0
30 ssssss 20/0
31 sdsd333 20/0
32 MGTamanh 20/0
33 5tr56 20/0
34 ffe6666 20/0
35 122eeee 20/0
36 Booi 20/0
37 we3eeeee 20/0
38 gdf32 20/0
39 twerf 20/0
40 dffffffddd 20/0
41 456789 20/0
42 345trevv 20/0
43 dsfsdf 20/0
44 421324 20/0
45 sdsdsdxxxx 20/0
46 asaaaaa 20/0
47 wswwwwwwww 20/0
48 sdsdcxxxxx 20/0
49 f432s 20/0
50 88hhhhh 20/0
51 bgfdb 20/0
52 eeeeeee443 20/0
53 123123 20/0
54 nfnh 20/0
55 NinhBinh 20/0
56 hjkl 20/0
57 Cris7 20/0
58 22222222 20/0
59 werwe 20/0
60 43432 20/0
61 fgdfgdf 20/0
62 tocdep 20/0
63 mnbmbn 20/0
64 werddd 20/0
65 e444444 20/0
66 vfgdf 20/0
67 qwqwqw1 20/0
68 432423 20/0
69 qwqw121 20/0
70 1231234 20/0
71 MeChungMay 20/0
72 sd33 20/0
73 qwqw1212wq 20/0
74 yuyuyuyy 20/0
75 qwqw1212 20/0
76 wwewww334 20/0
77 abcd 20/0
78 kkkkkkk 20/0

Phần thưởng sẽ được trao trước giờ Open !Xin chúc mừng các chiến binh !

Comments

comments