Tổng kết TOP Open – Chiến Thần 2022

MU Sài Gòn xin thông báo danh sách TOP Open – Chiến Thần 2022 như sau :

# Nhân vật (RS/RL) Thế hệ Thời gian
1 CONHANGHEO 50/0 Chiến Thần 0:38:23
2 ADbuff 50/0 Chiến Thần 0:41:16
3 VLKinhVL 50/0 Chiến Thần 0:52:51
4 MuCCC 50/0 Chiến Thần 0:53:34
5 VLGheQua 50/0 Chiến Thần 0:54:50
6 MNSCui 50/0 Chiến Thần 1:31:05
7 TuanRuby 50/0 Chiến Thần 1:40:13
8 LamMau 50/0 Chiến Thần 1:41:05
9 1ThoiDeNho 50/0 Chiến Thần 2:31:44
10 MAFIA 50/0 Chiến Thần 2:43:20

Như đã thông báo sự kiện “Vinh Danh Bang Hội” diễn ra đến 24h00 ngày 19/12 nên BQT xin công bố danh sách :

Cập nhập lúc: 12:01 AM 18/03/2022 ( 24h cập nhập 1 lần )Danh sách Bang Hội Hùng mạnh nhất !

Danh sách Bang Hội Hùng mạnh nhất

# Bang Hội Chủ Hội Thành Viên Reset Tổng Thành Viên mạnh nhất ( Reset )
1 ADBUFFFF ADbuff 49 2.471 ADbuff ( 55 )
2 PKCLEAR BunRieuCua 22 945 Achilles ( 50 )
3 KoSoAi HonDa 13 647 Cup50 ( 50 )

MU Sài Gòn kính báo !

Chú ý : Phần thưởng sẽ được trao vào hòm đồ chung nên các bạn để trống 1/3 hòm đồ !
Riêng phần thưởng Bang Hội sẽ được trao cho chủ Guild vào 20h ngày 19/03

Comments

comments