Bảo trì nâng cấp máy chủ và cập nhật sự kiện mới !

MU Sài Gòn kính báo :

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như những thay đổi của bản cập nhật mới tháng 11, BQT sẽ tiến hành di chuyển Data sang máy chủ mới mạnh hơn. Thời gian dự kiến như sau :

Thời gian bảo trì : Từ 0h05 -> 6h00 thứ 3 ngày 27/10

Sau bảo trì sẽ có những thay đổi lớn, các bạn có thể trải nghiệm. Thông tin chi tiết BQT sẽ cập nhật liên tục :

Thông tin cập nhật :

- Buff Sum, Efl tính theo phần trăm (%) cố định

- Huyết Lâu, Quảng Trường Quỷ train ngọc và có nhiệm vụ mới

- Thêm Event PK

-…

Mu Sài Gòn – Mu hay nhất !

Comments

comments