Danh sách TOP 10 Lần III – Sever Bạch Long RS400/Relife1

BQT Mu Sài Gòn xin công bố danh sách TOP 10 Đua TOP lần III Max 400 Resets/ Relife1 – Bạch Long như sau :

# Nhân vật (RS/RL) Class Thế hệ Thời gian
1 Dk8xPro 400/1 Dimension Master Bạch Long 22/12 04:11:14
2 BoADM 400/1 Dimension Master Bạch Long 22/12 09:35:42
3 BachLong 400/1 Dimension Master Bạch Long 22/12 16:31:02
4 ToiLaToi 400/1 Hight Elf Bạch Long 23/12 18:15:10
5 VLBoLuong 400/1 Blade Master Bạch Long 24/12 10:10:58
6 LUXURY 400/1 First Class Bạch Long 25/12 09:57:54
7 Assassin 400/1 Blade Master Bạch Long 25/12 13:29:50
8 THTruong 400/1 Grand Master Bạch Long 25/12 19:14:01
9 Oliver 400/1 First Class Bạch Long 26/12 01:53:18
10 TamCa 400/1 Blade Master Bạch Long 26/12 02:29:45

BQT sẽ tiến hành trao giải Gcoin trước, vật phẩm các bạn vui lòng để trống 1/3 thùng đồ chung để BQT tiện trao giải.Xin chúc mừng các chiến binh có tên trong danh sách !

Sau khi trao giải sẽ có Công Thành Chiến và mở Reset Đua Top Lần IV cùng 1 số Event PK !

Mu Sài Gòn kính báo !

Comments

comments