Danh sách TOP 10 Lần II – Sever Bạch Long

BQT Mu Sài Gòn xin công bố danh sách TOP 10 Đua TOP lần II Max 350 Resets – Bạch Long như sau :

# Nhân vật (RS/RL) Class Thế hệ Thời gian
1 Dk8xPro 350/0 First Class Bạch Long 24/11 14:53:54
2 STAR 350/0 First Class Bạch Long 25/11 00:02:24
3 RFBADAO 350/0 First Class Bạch Long 25/11 07:07:23
4 BoDoi 350/0 First Class Bạch Long 25/11 10:12:19
5 LUXURY 350/0 Blade Master Bạch Long 26/11 08:30:44
6 Assassin 350/0 Blade Master Bạch Long 26/11 18:07:40
7 BoMayChem 350/0 Grand Master Bạch Long 26/11 20:50:54
8 HaiCop 350/0 Dimension Master Bạch Long 27/11 00:39:37
9 XoaiCa 350/0 First Class Bạch Long 27/11 00:46:37
10 ToiLaToi 350/0 Hight Elf Bạch Long 27/11 00:50:31

BQT sẽ tiến hành trao giải Gcoin trước, vật phẩm các bạn vui lòng để trống 1/3 thùng đồ chung để BQT tiện trao giải.Xin chúc mừng các chiến binh có tên trong danh sách !

Sau khi trao giải sẽ có Công Thành Chiến và mở Reset Đua Top Lần III cùng 1 số Event PK !

Mu Sài Gòn kính báo !

Comments

comments