12h00 Ngày mai 26/02 Mở RS qua 100 và đua TOP Lần II – Huyết Lâu

Mu Sài Gòn xin thông báo mở Resets qua 100 lần và giới hạn Reset từ 12h00 ngày 26/02/2016. Bên cạnh việc mở Resets sẽ có 1 Event nhỏ “Đua TOP lần II” nội dung như sau:

Có 5 mức giải thưởng cho 10 nhân vật đứng đầu Bảng Xếp Hạng

Bắt đầu sự kiện: 12H00 – 26/02/2016
Kết Thúc: Có 10 người đạt 350 Reset

PHẦN THƯỞNG

Top 1: 15 Ngọc Socket + 5 Ngọc Hoàn Hảo + 100.000Gcoin
Top 2: 10 Ngọc Socket + 5 Ngọc Hoàn Hảo + 100.000Gcoin
Top 3: 10 Ngọc Socket + 100.000Gcoin
Top 4-5: 5 Ngọc Socket + 100.000GcoinKM

Top 6-10: 50.000GcoinKM

Trong thời gian đua TOP lần II này BQT sẽ giới hạn Reset

Về việc xếp hạng các TOP sẽ được tính như sau:

- Sẽ xếp hạng theo thứ tự đạt mốc 350 lần RS (Lv1)

Danh sách TOP Open hôm nay BQT sẽ tổng kết và trao giải

Mu Sài Gòn kính báo !

Comments

comments