Thông báo bảo trì từ 22h00 đến 23h30 khắc phục sự cố 13/09

Thân chào các chiến binh, Mu Sài Gòn rất cảm ơn những tình cảm mà anh em đã dành cho Sever Quyền Lực. Hiện tại do bị tấn công bởi kẻ xấu từ bên ngoài nên Sever tạm thời bảo trì đột xuất.

Thời gian bảo trì dự kiến : từ 22h00 đến 23h30 hôm nay 13/09

Sau thời gian bảo trì các bạn đăng nhập Sever bình thường.

Rất xin lỗi vì sự bất tiện này. Mu Sài Gòn sẽ cố gắng khắc phục để phục vụ anh em một cách công bằng và ổn định nhất !

Đây là trường hợp bất khả kháng nên mong anh em thông cảm !

Mu Sài Gòn kính báo !

Comments

comments