Thông báo bảo trì hệ thống đến 6h00 ngày 19/03

Hiện tại do sự cố kỹ thuật đã ảnh hưởng đến việc kết nối đến các Sever hiện tại của Mu Sài Gòn. BQT xin thông báo thời gian bảo trì chính xác như sau :

Bảo trì toàn bộ Sever từ 19h00 ngày 18/03 đến 6h00 ngày 19/03

Hiện tại kỹ thuật đang nâng cấp hệ thống và khắc phục sự cố nên tạm thời việc kết nối sẽ bị gián đoạn. Rất mong các bạn thông cảm. Rất xin lỗi vì đã không thông báo trước.

Mu Sài Gòn kính báo !

Comments

comments