Danh sách TOP 10 Open Lần I – Sever Huyết Lâu

Chỉ trong vòng 3 ngày mà số lượng chiến binh Max 100 lần Reset đã chạm con số 60 nhân vật. Đây thực sự là thành công không nhỏ của cộng đồng Mu Sài Gòn. BQT xin công bố danh sách TOP Open lần I max 100 lần RS tính theo thời gian Sever Huyết Lâu :

# Nhân vật (RS/RL) Class Thế hệ Thời gian
1 TuHai 100/0 Rage Fighter Huyết Lâu 21/02 18:16:43
2 CaRot 100/0 First Class Huyết Lâu 21/02 18:17:05
3 Daddy 100/0 First Class Huyết Lâu 21/02 18:17:31
4 IlHoaiBaol 100/0 Rage Fighter Huyết Lâu 21/02 18:23:29
5 PhanAnh 100/0 Rage Fighter Huyết Lâu 21/02 18:27:40
6 VipNet 100/0 First Class Huyết Lâu 21/02 18:31:30
7 Amumu 100/0 First Class Huyết Lâu 21/02 18:33:11
8 NguoiNaoDo 100/0 First Class Huyết Lâu 21/02 18:34:47
9 CuBu 100/0 Rage Fighter Huyết Lâu 21/02 18:49:00
10 FairyOP 100/0 Rage Fighter Huyết Lâu 21/02 19:02:04

Xin chúc mừng các chiến binh có tên trong danh sách !BQT sẽ tiến hành trao giải Gcoin trước, vật phẩm các bạn vui lòng để trống 1/3 thùng đồ chung để BQT tiện trao giải.

Sau khi trao giải sẽ có Event Mừng Xuân và mở Reset Đua Top Lần II

Mu Sài Gòn kính báo !

Comments

comments