Danh sách TOP 10 Open Lần I

Chỉ trong vòng 3 ngày mà số lượng chiến binh Max 100 lần Reset đã vượt qua con số 100 nhân vật. Đây thực sự là thành công không nhỏ của cộng đồng Mu Sài Gòn. BQT xin công bố danh sách TOP Open lần I max 100 lần RS tính theo thời gian :

# Nhân vật (RS/RL) Class Thế hệ Thời gian
1 KIITTI 100/0 Rage Fighter Quyền Lực 2/9/2015 16:20
2 TuHai 100/0 Rage Fighter Quyền Lực 2/9/2015 16:24
3 SongVeDem 100/0 Sumoner Quyền Lực 2/9/2015 16:29
4 BoCuaBan 100/0 Magic Gladiator Quyền Lực 2/9/2015 16:34
5 GhostSpeed 100/0 Rage Fighter Quyền Lực 2/9/2015 16:34
6 PhuongLady 100/0 Rage Fighter Quyền Lực 2/9/2015 16:48
7 ChiHai5Tan 100/0 Rage Fighter Quyền Lực 2/9/2015 16:52
8 LuanCT 100/0 Rage Fighter Quyền Lực 2/9/2015 17:00
9 NguyenCT 100/0 Rage Fighter Quyền Lực 2/9/2015 17:05
10 PaRaDiSe33 100/0 Rage Fighter Quyền Lực 2/9/2015 17:10

BQT sẽ tiến hành trao giải Gcoin trước, vật phẩm các bạn vui lòng để trống 1/3 thùng đồ chung để BQT tiện trao giải.

Xin chúc mừng các chiến binh có tên trong danh sách !

Comments

comments