Danh sách TOP 10 Lần IV Sever Hoàng Kim

Mu Sài Gòn xin thông báo danh sách Top 10 lần IV – 450RS/2RL Sever Hoàng Kim  như sau :

# Nhân vật (RS/RL) Class Thế hệ
1 HoaiBao 450/2 Blade Master Hoàng Kim 15/02 08:55:43
2 BatBai 450/2 Dimension Master Hoàng Kim 15/02 14:41:29
3 xacau 450/2 Blade Master Hoàng Kim 15/02 19:57:36
4 DapDaVeDem 450/2 Blade Master Hoàng Kim 16/02 08:21:28
5 lNoBi 450/2 Blade Master Hoàng Kim 17/02 08:18:11
6 DangCapNo1 450/2 Blade Master Hoàng Kim 19/02 09:26:12
7 ThaoLinh 450/2 Dimension Master Hoàng Kim 19/02 18:31:40
8 IIYouiiNo1 450/2 Dimension Master Hoàng Kim 20/02 03:16:36
9 ZzVicTorzZ 450/2 Blade Master Hoàng Kim 20/02 07:34:21
10 MrNam 450/2 Blade Master Hoàng Kim 20/02 20:03:02

Phần thưởng bằng Gcoin và GcoinKM sẽ được trao trong ngày hôm nay. Các vật phẩm các bạn có thể nhận vào 20h ngày 24/02 hoặc để trống 1/2 rương đồ chung để BQT trao vào rương đồ cho những ai vắng mặt !

Mu Sài Gòn kính báo !

Comments

comments