Danh sách TOP 10 Alpha và 67 nhân vật nhận giải

Trước tiên Mu Sài Gòn rất cảm ơn sự ủng hộ của các bạn trong suốt thời gian AlphaTest vừa qua. Để đáp lại những nỗ lực Test Game của các thành viên BQT xin trao giải thưởng như đã thông báo trước AlphaTest. Đã có rất nhiều chiến binh đoạt giải và sau đây là TOP 10 cùng danh sách 67 anh hùng đã được nhận thưởng từ BQT sau đợt AlphaTest vừa qua :

# Nhân vật (RS/RL) Class Thế hệ Thời gian
1 PhanAnh 100/0 Rage Fighter Huyết Lâu 18/02 17:20:39
2 Tiptop 100/0 Rage Fighter Huyết Lâu 18/02 17:25:17
3 Daddy 100/0 Blade Master Huyết Lâu 18/02 17:27:43
4 Thienvuon 100/0 Rage Fighter Huyết Lâu 18/02 17:30:02
5 TuHai 100/0 First Class Huyết Lâu 18/02 17:35:00
6 Prince 100/0 First Class Huyết Lâu 18/02 17:37:34
7 ChichVsEm 100/0 Rage Fighter Huyết Lâu 18/02 17:38:52
8 CuBu 100/0 First Class Huyết Lâu 18/02 18:11:12
9 dembuonls 100/0 Blade Master Huyết Lâu 18/02 18:26:15
10 omrgavl 100/0 First Class Huyết Lâu 18/02 19:34:57

Danh sách 67 nhân vật Max 100 Reset :

# Nhân vật (RS/RL) Class Thế hệ
1 CuBu 100/0 First Class Huyết Lâu
2 dembuonls 100/0 Blade Master Huyết Lâu
3 Comeback 100/0 Grand Master Huyết Lâu
4 DaugauND 100/0 First Class Huyết Lâu
5 Daddy 100/0 Blade Master Huyết Lâu
6 TuHai 100/0 Blade Master Huyết Lâu
7 SuperGost 100/0 Blade Master Huyết Lâu
8 duatop1 100/0 First Class Huyết Lâu
9 BuBuoiTao 100/0 First Class Huyết Lâu
10 omrgavl 100/0 First Class Huyết Lâu
11 Lovestroy 100/0 Blade Master Huyết Lâu
12 NoName 100/0 Grand Master Huyết Lâu
13 Vegeta 100/0 First Class Huyết Lâu
14 BacTocViAi 100/0 Grand Master Huyết Lâu
15 xChiChix 100/0 Hight Elf Huyết Lâu
16 QuyBaBa 100/0 Bloody Summoner Huyết Lâu
17 VipNet 100/0 First Class Huyết Lâu
18 5CoDonC17 100/0 First Class Huyết Lâu
19 sunkaun 100/0 Blade Master Huyết Lâu
20 DWCuBu 100/0 Grand Master Huyết Lâu
21 Natsu 100/0 Grand Master Huyết Lâu
22 Exciter 100/0 First Class Huyết Lâu
23 Faith 100/0 First Class Huyết Lâu
24 PKLaoDai 100/0 Rage Fighter Huyết Lâu
25 HaizVL 100/0 Bloody Summoner Huyết Lâu
26 Shin 100/0 Blade Master Huyết Lâu
27 Prince 100/0 First Class Huyết Lâu
28 PhanAnh 100/0 Rage Fighter Huyết Lâu
29 DLChetChoc 100/0 Blade Knight Huyết Lâu
30 alibobo 100/0 Blade Knight Huyết Lâu
31 Mochim 100/0 Grand Master Huyết Lâu
32 cvcccccc 100/0 Hight Elf Huyết Lâu
33 ChichVsEm 100/0 Rage Fighter Huyết Lâu
34 Pirate 100/0 First Class Huyết Lâu
35 THIETCA 100/0 First Class Huyết Lâu
36 conmeem 100/0 First Class Huyết Lâu
37 TLBMQN 100/0 First Class Huyết Lâu
38 DinhCao 100/0 Rage Fighter Huyết Lâu
39 IIBaoTolll 100/0 Rage Fighter Huyết Lâu
40 Bean 100/0 First Class Huyết Lâu
41 JaPan 100/0 Rage Fighter Huyết Lâu
42 Thienvuon 100/0 Rage Fighter Huyết Lâu
43 thung 100/0 Bloody Summoner Huyết Lâu
44 tong 100/0 Rage Fighter Huyết Lâu
45 tuong 100/0 Bloody Summoner Huyết Lâu
46 vuong 100/0 Rage Fighter Huyết Lâu
47 kakakae 100/0 Rage Fighter Huyết Lâu
48 anht 100/0 Bloody Summoner Huyết Lâu
49 FackEc 100/0 Rage Fighter Huyết Lâu
50 Amumu 100/0 Rage Fighter Huyết Lâu
51 KhongQuen 100/0 First Class Huyết Lâu
52 YenHai 100/0 First Class Huyết Lâu
53 tinh 100/0 Rage Fighter Huyết Lâu
54 Tiptop 100/0 Rage Fighter Huyết Lâu
55 aduaduadu 100/0 Rage Fighter Huyết Lâu
56 IIIHoaiBao 100/0 Rage Fighter Huyết Lâu
57 HaHa 100/0 Soul Master Huyết Lâu
58 HeHe 100/0 Soul Master Huyết Lâu
59 SieuNhanGa 100/0 Rage Fighter Huyết Lâu
60 bonrrcho 100/0 Rage Fighter Huyết Lâu
61 Mucsu 100/0 Soul Master Huyết Lâu
62 Kemkem 100/0 Soul Master Huyết Lâu
63 buonGe 100/0 First Class Huyết Lâu
64 dinhCa0 100/0 Rage Fighter Huyết Lâu
65 DeTuHai 100/0 Rage Fighter Huyết Lâu
66 daudat 100/0 Blade Master Huyết Lâu
67 longlon 100/0 Blade Master Huyết Lâu

Xin chúc mừng các chiến binh !

Comments

comments