12h00 Ngày 19/10 Mở Relife 2 và đua TOP Lần IV – Quyền Lực

Mu Sài Gòn xin thông báo mở Relife 2 từ 12h00 ngày 19/10/2015. Bên cạnh việc mở Relife sẽ có 1 Event nhỏ “Đua TOP lần IV” nội dung như sau:

Có 5 mức giải thưởng cho 10 nhân vật đứng đầu Bảng Xếp Hạng

Bắt đầu sự kiện: 12H00 – 19/10/2015
Kết Thúc: Có 10 người đạt 450 Reset/2 Relife

PHẦN THƯỞNG

Top 1: 15 Ngọc Socket + 5 Ngọc Hoàn Hảo + 3 ngọc may mắn + 200.000GcoinKM
Top 2: 10 Ngọc Socket + 5 Ngọc Hoàn Hảo + 2 ngọc may mắn + 100.000GcoinKM
Top 3: 10 Ngọc Socket + 100.000GcoinKM
Top 4-5: 5 Ngọc Socket + 100.000GcoinKM

Top 6-10: 50.000GcoinKM

Trong thời gian đua TOP lần IV này BQT sẽ giới hạn Reset

Về việc xếp hạng các TOP sẽ được tính như sau:

- Sẽ xếp hạng theo thứ tự đạt mốc 450 lần Resets/2 Relife (Lv1)

Bên cạnh sự kiện Đua TOP Mu Sài Gòn sẽ tiếp tục tổ chức các đợt Công Thành Chiến với nhiều phần thưởng giá trị !

Mu Sài Gòn kính báo !

Comments

comments