Vũ khí

RÌU

Rìu nhỏ

Rìu Nhẹ

Rìu Hai Lưỡi

Rìu Thợ Săn

Rìu Tiên Nữ

Rìu Chiến

Rìu Lưỡii Bạc

Rìu Lưỡi Vàng

Rìu Bán Nguyệt

Rìu Hoả Long

CUNG

Cung Nhỏ

Cung

Cung Hoa

Cung Chiến

Cung Hổ

Cung Bạc

Mai Hoa Cung

Cung Thiên Mệnh

Mỹ Nhân Cung

Cung Thái Bình

Cung Thiên Vũ

NỎ

Nỏ

Nỏ Vàng

Nỏ Thép

Nỏ Ánh Sáng

Nỏ Rắn

Nỏ Thiên Thanh

Nỏ Kim Ngân

Nỏ Thánh

Nỏ Hoả Long

Nỏ Thánh Nữ

CHÙY

Chùy

Chùy Gai

Chùy Dây

Búa Chiến

Chùy Băng

Chùy Thánh Nữ

Chùy Băng Tinh

QUYỀN TRƯỢNG

Quyền Trượng Chiến

Quyền Trượng Thép

Quyền Trượng Bóng Tối

Quyền Trượng Kim Cương

Quyền Trượng Đại Vương

Quyền Trượng Thái Dương

Lôi Phong Trượng

GẬY

Gậy Xương

Gậy Tiên

Gậy Rắn

Gậy Sét

Gậy Đầu Lâu

Gậy Ma Thuật

Gậy Phục Sinh

Gậy Lôi Phong

Gậy Hủy Diệt

Gậy Triệu Hồn

Gậy Hỏa Long

Gậy Kundun

Gậy Thần Ma

Gậy Giác Đấu

Gậy Quỷ Vương

GƯƠM

Đỏan Đao

Chùy Thủ

Trường Kiếm

Đao Sát Thủ

Kiếm Nhật

Kiếm La Mã

Mã Tấu

Xà Đao

Kiếm Rồng Lửa

Khoái Đao

Kiếm Ánh Sáng

Kiếm Ma Thuật

Hỏa Đao

Thiết Kiếm

Thái Dương Kiếm

Kiếm Điện

Kiếm Băng

Kiếm Hủy Diệt

Thiên Ma Kiếm

Lôi Phong Đao

Thiên Tử Kiếm

Ảo Ảnh Đao

Cuồng Phong Đao

Đao Sinh Mệnh

Đao Quyền Năng

Đao Hồng Long

Bá Vương Kiếm

Hoả Long Kiếm

Ngọc Bích Kiếm

THƯƠNG

Giáo Hai Lưỡi

Thương

Kích

Giáo

Đinh Ba

Kích Hai Đầu

Giáo Ánh Sáng

Xà Giáo

Lưỡi Hái

Lưỡi Hái Tử Thần

Đại Long Đao

KHIÊN

Khiên Tròn

Khiên Sắt

Khiên Sừng

Khiên Diều

Khiên Xương

Khiên Bạc

Khiên Tiên Nữ

Khiên Gia Huy

Khiên Chông

Khiên Kim Long

Khiên Trụ

Khiên Xà

Khiên Ngưu Vương

Khiên Hỏa Long

Khiên Thánh Nữ

Khiên Ma Thuật

Khiên Triệu Hồn

Khiên Băng Tinh

Khiên Giác Đấu

Khiên Quỷ Vương

Khiên Vinh Quang

SUMMONER

Gậy Phép Thuật

Khuyên Xích Quỷ

Gậy Triệu Hồi

Gậy Gió

Gậy Phép

Khuyên Bão Điện

Khuyên Cánh Quỷ

Sách Hỏa Kì Lân

Sách Quỷ Kiếm

Sách Ma Công

Đang cập nhật

Đang cập nhật


Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Comments

comments